MENU
VOORGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN
RESERVATIES
NIEUWS
GESCHIEDENIS
LIGGING
BENT U TEVREDEN
GESCHIEDENIS

In een notendop


De "behuisde hofstede" in de hoek van de Bellemdorpweg en de Museumstraat (in die tijd Kerkstraat) behoorde in 1640 toe aan Mejuffer Clara De Coninck.

In die tijd wordt in de kronieken nog niets vermeld over bijhorende "wallinge" of een duyvenkeete.
De oudst bekende tekst waarin een duiventoren wordt vermeld is bij een verkoping in 1753:
Verkoop van een "schoonbehuysde, beschuerde hofstede  met de huyse, schueringe, hovenbuer, stallinghe, duyvekeete, poorte en 91,50 gemet land, bos en oude vijvers".

In 1845 kocht burggraaf Le Sergeant d'Hendecourt een domein bezuiden de  Bellemdorpweg en bouwde er het kasteel "Stuyvenberghe".
Het kasteel werd door de Duitsers bezet van 1914 tot 1918 en onherstelbaar vernield.
Heel het domein werd in 1922 gekocht door graaf de Grune van Aalter en werd verkaveld.
Ook de hove met de duiventoren, destijds aangekocht door de familie d'Hedecourt, werd verkocht aan de familie Octaaf Van De Velde van Aalter.

De overgrootvader van de huidige zaakvoerders, Inge en Lieven, heeft de hofstede ook bewoond eind jaren 1800. Begin 1900 is grootvader Irené hier geboren en nu is de voortzetting gegarandeerd door kleindochter Inge. 

 Den Duyventooren